Fietsparkeren Eemplein Amersfoort

Fietsparkeren Eemplein Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil de fietsparkeersituatie op het Eemplein verbeteren. We inventariseren de huidige situatie onder meer met een vragenlijst die gebruikers van het plein hier in kunnen vullen. Aan de... - Lees meer

Brochure OV voor Statenleden

Brochure OV voor Statenleden

In maart 2015 vinden in Nederland verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten. Nieuw gekozen leden werken zich dan in op hun nieuwe portefeuilles. Zo’n inwerkperiode is geen sinecure.... - Lees meer

Beter Benutten - Reiswijzer

Beter Benutten - Reiswijzer

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we een tussentijdse evaluatie uit van het project Reiswijzer. Reiswijzer is opgezet in het kader van het programma 'Beter Benutten'. Het wordt in Midden Nederland... - Lees meer

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

In opdracht van de Provincie Zeeland hebben we een Provinciebreed Hoofdnet Utilitair Fietsverkeer opgesteld. Utilitair wil zeggen: gericht op het bereiken van bestemmingen, zoals een bedrijf, de school, de... - Lees meer

Beschikbaar maken telgegevens fiets

Beschikbaar maken telgegevens fiets

Wij ondersteunden de provincie Zuid-Holland bij het vaststellen van hun hoofdfietsnetwerk (zie hier). Daarbij verzamelden we uit diverse bronnen veel telgegevens. De provincie wil deze nu breed beschikbaar... - Lees meer

Secretariaat NOVB-CO

Secretariaat NOVB-CO

Het Nationaal OV Beraad is een overlegstructuur waarbinnen diverse partijen in het OV samenwerken en overleggen. Men richt zich op landelijke kwesties als bijvoorbeeld de OV-chipkaart. Hierbij wordt ook aan... - Lees meer

Bewegwijzering Snelfietsroutes

Bewegwijzering Snelfietsroutes

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft diverse snelfietsroutes aangelegd. Voor deze routes is een nieuw type bewegwijzering ontworpen. Als pilot zijn er langs delen van de routes verschillende borden geplaatst.... - Lees meer

Tramhalte Oostzeedijk - RET

Tramhalte Oostzeedijk - RET

In anderhalf jaar tijd is tweemaal de abri op de tramhalte Avenue Concordia aan de Oostzeedijk in Rotterdam vernield als gevolg van een aanrijding door een vrachtwagen. Persoonlijke ongevallen deden zich... - Lees meer

Fietsparkeren internationaal

Fietsparkeren internationaal

In mei worden door het Duitse 'fietsberaad' drie workshops georganiseerd over het thema fietsparkeren. Wij zijn gevraagd een bijdrage te leveren en onze Nederlandse expertise in te brengen. Met onze hulp wil... - Lees meer

Fietsparkeercongres 2014

Fietsparkeercongres 2014

In opdracht van het Fietsberaad faciliteren wij een aantal keer per jaar een bijeenkomst waar experts met elkaar in gesprek gaan over aspecten van fietsbeleid. Zo organiseren we op donderdag 12 juni a.s. het... - Lees meer

Maatschappelijke baten deelfietsen

Maatschappelijke baten deelfietsen

In opdracht van Twinstone voerden we een onderzoek uit naar deelfietsen. Wereldwijd functioneren die naar tevredenheid in meer dan 500 steden. Waarom niet of nauwelijks in Nederland?
We onderzochten of... - Lees meer

Regelgeving Speed-Pedelecs

Regelgeving Speed-Pedelecs

Rijkswaterstaat WVL heeft een start gemaakt met een onderzoek naar de speed-pedelec, een elektrische fiets waarmee je door mee te trappen snelheden van 45 km/uur kunt rijden. Momenteel geldt deze snelle E-... - Lees meer

Bijeenkomst Fietsstroken

Bijeenkomst Fietsstroken

Op 11 februari verzamelden ongeveer 95 geïnteresseerden zich in Zwolle. Daar presenteerden wij in samenwerking met het Fietsberaad onze voorlopige aanbevelingen voor de toepassing van fietsstroken.... - Lees meer

Parallelstructuur landbouwverkeer N214

Parallelstructuur landbouwverkeer N214

De provincie Zuid-Holland onderzoekt een parallelstructuur voor het landbouwverkeer op het deel van de N214 tussen de Damseweg en de A27. Er zijn een aantal varianten beoordeeld en er is een eerste... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.