Utilitair fietsverkeer Zeeland

Utilitair fietsverkeer Zeeland

De provincie Zeeland wil een Provinciebreed Hoofdnet Utilitair Fietsverkeer opstellen. De aanleiding hiervoor is dat het denken in en vanuit “netwerken voor verschillende vervoerwijzen” een pijler is in... - Lees meer

Maatschappelijke baten deelfietsen

Maatschappelijke baten deelfietsen

In opdracht van Twinstone voerden we een onderzoek uit naar deelfietsen. Wereldwijd functioneren die naar tevredenheid in meer dan 500 steden. Waarom niet of nauwelijks in Nederland?
We onderzochten of... - Lees meer

Regelgeving Speed-Pedelecs

Regelgeving Speed-Pedelecs

Rijkswaterstaat WVL heeft een start gemaakt met een onderzoek naar de speed-pedelec, een elektrische fiets waarmee je door mee te trappen snelheden van 45 km/uur kunt rijden. Momenteel geldt deze snelle E-... - Lees meer

Bijeenkomst Fietsstroken

Bijeenkomst Fietsstroken

Op 11 februari verzamelden ongeveer 95 geïnteresseerden zich in Zwolle. Daar presenteerden wij in samenwerking met het Fietsberaad onze voorlopige aanbevelingen voor de toepassing van fietsstroken. Voor meer... - Lees meer

Parallelstructuur landbouwverkeer N214

Parallelstructuur landbouwverkeer N214

De provincie Zuid-Holland onderzoekt een parallelstructuur voor het landbouwverkeer op het deel van de N214 tussen de Damseweg en de A27. Er zijn een aantal varianten beoordeeld en er is een eerste uitwerking... - Lees meer

Fietsparkeren in de media

Fietsparkeren in de media

De resultaten van het project dat wij voor de gemeente Amsterdam deden over fietsparkeren hebben de aandacht getrokken van Verkeersnet en andere websites. Hier vindt u het eindrapport en meer informatie.... - Lees meer

Publicatie Fietsstroken

Publicatie Fietsstroken

Een leuke opdracht over een onderwerp dat ons na aan het hart ligt: Fietsstroken en hoe ze toe te passen. Wij constateren dat in Nederland, ondanks de richtlijnen, fietsstroken in veel verschillende... - Lees meer

Evaluatie ROV-ZH

Evaluatie ROV-ZH

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland ondersteunt de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden bij de uitvoering van op gedragsbeïnvloeding... - Lees meer

Lokale aanpak Veilig Fietsen

Lokale aanpak Veilig Fietsen

Het ministerie van I&M en de VNG hebben afgesproken dat alle gemeenten in 2013 een lokale aanpak veilig fietsen opstellen. Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen, waaronder een modelaanpak, beschikbaar... - Lees meer

Kosteneffectiviteit veiligheidsmaatregelen

Kosteneffectiviteit veiligheidsmaatregelen

In 2007 is Rijkswaterstaat gestart met het programma ‘Veilig over Rijkswegen’ (VOR). Dat programma monitort systematisch de onveiligheid, spoort risicovolle locaties en trajecten op en zorgt voor de... - Lees meer

Fietsparkeren Amsterdam

Fietsparkeren Amsterdam

Ons project in Amsterdam over fietsparkeren op de Rode Loper (de entree van de stad, de straten boven de nieuwe Noord-Zuidlijn) is onlangs afgerond. Terwijl de werkzaamheden op het eerste stuk al begonnen zijn,... - Lees meer

Marjolein de Jong gestart bij Timenco

Marjolein de Jong gestart bij Timenco

Ons zusterbedrijf Timenco is sinds 1 oktober uitgebreid met Marjolein de Jong. Marjolein (1969) was de laatste jaren onderzoeker en docent aan de Universiteit van Hasselt in Belgie, maar ze is ook goed bekend... - Lees meer

Verkeersonderzoek Polanenpark

Verkeersonderzoek Polanenpark

Het bedrijventerrein Polanenpark in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in ontwikkeling en voorziet onder meer in een vestiging van een distributiecentrum van Post NL. In opdracht van de... - Lees meer

Wegencategorisering Zeeuwse kernen

Wegencategorisering Zeeuwse kernen

In het kader van een Zeeland-breed, gezamenlijk programma voor veilig en vlot verkeer, zijn de wegencategoriseringen in alle Zeeuwse kernen beoordeeld. Zeeland telt 13 gemeenten. Elke gemeente heeft... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.