Reizigersgroei R-Net

Reizigersgroei R-Net

R-Net is in Zuid-holland de nieuwe norm voor hoogwaardig openbaar vervoer. Hoge frequentie, goede voorzieningen op haltes en een herkenbaar uiterlijk. In het najaar van 2014 is de voormalige Q-liner 365... - Lees meer

Kwartiermaken Tour de Force

Kwartiermaken Tour de Force

Tijdens het Nationaal Fietscongres is het startschot gegeven voor de Tour de Force. Dit is de gezamenlijke agenda Fiets van de Nederlandse overheden. Wij voerden de 'proloog' van dit project uit. Het is mooi... - Lees meer

Fietsvisie Zuid-Holland

Fietsvisie Zuid-Holland

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland het huidige fietsplan wil herijken. Wij gaan daarom meewerken aan het opstellen van een nieuwe Fietsvisie 2015-2025. Daaraan... - Lees meer

GVVP gemeente Veere

GVVP gemeente Veere

De gemeente Veere heeft ons opdracht gegeven een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) te schrijven. Veere is één van de 13 Zeeuwse gemeenten en beslaat het grootste deel van Walcheren. In de... - Lees meer

Laadinfrastructuur Amstelveen en Aalsmeer

Laadinfrastructuur Amstelveen en Aalsmeer

Voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gaan wij een regeling opstellen voor oplaadpalen die voor het publiek toegankelijk zijn. Er zijn inmiddels ruim vijftig oplaadpunten, maar er liggen nog veel aanvragen... - Lees meer

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

De Regio Midden-Holland heeft ons gevraagd om de problematiek rond landbouw- en zwaar vrachtverkeer in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. De regio is vol en druk, maar kent tegelijkertijd ook heel... - Lees meer

Agenda Fiets! Eindhoven

Agenda Fiets! Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in 2013 een ambitieuze mobiliteitsvisie 'Eindhoven op Weg' vastgesteld. Vorig jaar is aan de Gemeenteraad toegezegd dat het College komt met een nadere uitwerking van Eindhoven op... - Lees meer

Veiligheidsanalyse tramkruisingen Rotterdam

Veiligheidsanalyse tramkruisingen Rotterdam

Voor het Rotterdamse vervoerbedrijf RET hebben we vier tramkruisingen en het busstation Zuidplein onderzocht op basis van de verkeersveiligheid-audit aanpak. In het voorjaar van 2015 heeft de Afdeling Risk &... - Lees meer

Fiets- en voetgangersoversteken in Waddinxveen

Fiets- en voetgangersoversteken in Waddinxveen

Binnen de gemeente Waddinxveen is regelmatig discussie over het wel of niet in de voorrang leggen van fietsoversteken, al dan niet in combinatie met voetgangersoversteken. Een ander probleem is de grote... - Lees meer

Excursie Luxemburgers in Leiden

Excursie Luxemburgers in Leiden

Georganiseerd door het Luxemburgse verkeersministerie was een delegatie uit het Groothertogdom een paar dagen in Leiden. Het gezelschap van medewerkers van adviesbureaus, gemeente-ambtenaren, raadsleden en... - Lees meer

Basisbereikbaarheid in Vlaanderen

Basisbereikbaarheid in Vlaanderen

In Vlaanderen waait een andere wind in met het openbaar vervoer. Het ‘Gratis-OV’ in Hasselt is al afgeschaft, en de ‘basismobiliteit’, de rechtens afdwingbare garantie op openbaar vervoer als... - Lees meer

Folder valongevallen KpVV en VeiligheidNL

Folder valongevallen KpVV en VeiligheidNL

In opdracht van KpVV en VeiligheidNL schreven we een folder over preventie van valongevallen. Deze folder is beschikbaar via www.crow.nl. We willen allemaal dat ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven... - Lees meer

Verkeer in de Slimme Stad - 12 mei

Verkeer in de Slimme Stad - 12 mei

Op 12 mei is het congres 'Verkeer in de Slimme Stad' in Utrecht. Wij delen daar onze kennis over de kansen van deelconcepten in mobiliteit: In en meer nog buiten Nederland zijn inmiddels vele... - Lees meer

Symposium Fietsveiligheid in Automotive week

Symposium Fietsveiligheid in Automotive week

De Automotive Campus in Helmond is gedurende een week eind maart hét internationale podium voor innovatieve ontwikkelingen die verkeer nog schoner, veiliger en betrouwbaarder maken. Tijdens deze... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.