Vacatures: senior adviseurs mobiliteitsbeleid

Vacatures: senior adviseurs mobiliteitsbeleid

Om een vertrekkend collega te vervangen maar ook om de toenemende werkvoorraad goed aan te kunnen, zoeken we twee senior adviseurs in mobiliteitsbeleid.
... - Lees meer

Fietsplan Zuid-Holland unaniem aangenomen

Fietsplan Zuid-Holland unaniem aangenomen

Onlangs is het Fietsplan van Zuid-Holland unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Wij speelden een grote rol bij de totstandkoming van dit fietsplan. We hielpen bij de organisatie van gesprekken met... - Lees meer

Positieve resultaten onderzoek R-Net

Positieve resultaten onderzoek R-Net

Voor de Provincie Zuid-Holland voerden we onderzoek uit naar de reizigersgroei op R-Net lijn 400 tussen Leiden en Zoetermeer. De groei blijkt substantieel en is zoals gehoopt mede te verklaren door de... - Lees meer

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestaat om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die worden dan in beeld... - Lees meer

ROCOV Oost

ROCOV Oost

In Overijssel, Gelderland en Flevoland werken de provincies al enige tijd samen bij de de uitvoering van het openbaar vervoerbeleid en het beheer van de elf gebieds- en lijnconcessies in landsdeel Oost. De... - Lees meer

Toelating landbouwvoertuigen

Toelating landbouwvoertuigen

In opdracht van het CROW voeren wij een project uit rond de invoering van de 40 km/h-grens voor landbouwvoertuigen en het toelatingsbeleid van wegbeheerders. Er verandert nogal wat in de regelgeving voor... - Lees meer

GVVP Dronten

GVVP Dronten

De gemeente Dronten (met kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) heeft een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan nodig; het vorige GVVP is van ruim voordat er bijvoorbeeld een treinstation in de... - Lees meer

Bijeenkomsten Fietsstroken

Bijeenkomsten Fietsstroken

In de afgelopen maanden organiseerden we in opdracht van CROW-Fietsberaad in 5 provincies in Nederland een regio-bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken. Op deze bijeenkomsten werden de nieuwe... - Lees meer

Tour de Force 2020: programma-manager

Tour de Force 2020: programma-manager

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Na de ‘proloog’... - Lees meer

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Sinds medio 2014 verzorgt L&P in opdracht van de provincie Zuid-Holland procesbegeleiding bij de uitbreiding van stallingscapaciteit bij stations in Zuid-Holland. Samen met ProRail en de gemeenten wil de... - Lees meer

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

In 2013 heeft gemeente Dordrecht de Nassauweg gereconstrueerd tot fietsstraat. Ligtermoet & Partners gaat het functioneren van de fietsstraat evalueren. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken om eventueel... - Lees meer

Fietsadvies voor Duitsland

Fietsadvies voor Duitsland

Begin november heeft onze adviseur Maja van der Voet twee presentaties in Duitsland gegeven. Ten eerste in Berlijn. Daar werkt men aan een Strategie Fietsparkeren. Tijdens een workshop is Maja op basis van... - Lees meer

GVVP Molenwaard

GVVP Molenwaard

De gemeente Molenwaard wil een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) opstellen, uitmondend in een concrete uitvoeringsagenda. In de voorgangers van deze fusiegemeente (Graafstroom, Nieuw-... - Lees meer

Bezoekersparkeren Goes

Bezoekersparkeren Goes

Tegenvallende resultaten van het parkeerbedrijf van de gemeente Goes vragen om een bijstelling van het beleid. Daarvoor wil Goes weten wíe er eigenlijk parkeren in de binnenstad, hóe ze de keuze... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.