Combineren netwerken Zeeland

Combineren netwerken Zeeland

In Zeeland zijn verschillende hoofdnetten vastgesteld; auto, fiets, landbouwverkeer, goederenvervoer en OV. Binnen die netwerken zijn knelpunten geïnventariseerd en gewogen. Voor het nieuwe Provinciaal... - Lees meer

Proloog Tour de Force gestart

Proloog Tour de Force gestart

Op 20 november 2014 heeft CROW-Fietsberaad het initiatief van de Fietsstad 2014 Zwolle overgenomen om een Agenda Fiets 2015-2020 op te stellen en uit te voeren. Als hét fietsbureau van Nederland mogen wij... - Lees meer

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Het Groothertogdom heeft hoge ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Omdat het aan praktijkervaring ontbreekt hoe gebouwen voortreffelijk kunnen worden ingericht voor voetgangers en fietsers zal in... - Lees meer

Ligtermoet & Partners is verhuisd naar Rotterdam

Ligtermoet & Partners is verhuisd naar Rotterdam

Vanaf 1 januari zitten wij in ons nieuwe pand aan het Walenburgerplein in Rotterdam. Vijf minuten lopen vanaf Rotterdam Centraal. Zie ook ons adres hier onderaan en de pagina Contact. Ons nieuwe... - Lees meer

Secretariaat ROCOV Utrecht

Secretariaat ROCOV Utrecht

Het ROCOV Utrecht is een reizigersplatform dat de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer behartigt binnen de provincie Utrecht. Voor dit reizigersplatform verzorgen wij het komende jaar het... - Lees meer

Fietsparkeren Weesperplein Amsterdam

Fietsparkeren Weesperplein Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat het Weesperplein herinrichten. Op deze toegang tot de binnenstad komen diverse verkeersstromen samen. Tegelijk zijn er verschillende bestemmingen: Kantoren, universiteitscampussen... - Lees meer

Symposium Zuidas

Symposium Zuidas

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, waarin o.a. ABN AMRO, RAI, VU, WTC Amsterdam, ORAM en gemeente Amsterdam participeren, wil de Zuidas bereikbaar houden en de beschikbare parkeerruimte zo goed mogelijk... - Lees meer

Luxemburg: Studie fietsverhuursystemen

Luxemburg: Studie fietsverhuursystemen

We voeren voor het Groothertogdom Luxemburg een internationale studie uit over deelfiets-verhuursystemen. De aanleiding is dat Luxemburg streeft naar een toename van het fietsgebruik en dat daarvoor het geld... - Lees meer

Voetgangersbeleid Utrecht

Voetgangersbeleid Utrecht

De gemeente Utrecht ontwikkelt momenteel een actieplan voetgangers in het kader van het programma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Het verbeteren van de positie van de voetganger draagt bij aan diverse... - Lees meer

Fietsparkeren Eemplein Amersfoort

Fietsparkeren Eemplein Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil de fietsparkeersituatie op het Eemplein verbeteren. U kunt daarvoor hier een vragenlijst invullen. We inventariseren de huidige situatie op een aantal manieren: We tellen op... - Lees meer

Brochure OV voor Statenleden

Brochure OV voor Statenleden

In maart 2015 vinden in Nederland verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten. Nieuw gekozen leden werken zich dan in op hun nieuwe portefeuilles. Zo’n inwerkperiode is geen sinecure.... - Lees meer

Beter Benutten - Reiswijzer

Beter Benutten - Reiswijzer

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we een tussentijdse evaluatie uit van het project Reiswijzer. Reiswijzer is opgezet in het kader van het programma 'Beter Benutten'. Het wordt in Midden Nederland... - Lees meer

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

In opdracht van de Provincie Zeeland hebben we een Provinciebreed Hoofdnet Utilitair Fietsverkeer opgesteld. Utilitair wil zeggen: gericht op het bereiken van bestemmingen, zoals een bedrijf, de... - Lees meer

Beschikbaar maken telgegevens fiets

Beschikbaar maken telgegevens fiets

Wij ondersteunden de provincie Zuid-Holland bij het vaststellen van hun hoofdfietsnetwerk (zie hier). Daarbij verzamelden we uit diverse bronnen veel telgegevens. De provincie wil deze nu breed... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.