Bijeenkomsten Fietsstroken

Bijeenkomsten Fietsstroken

In de afgelopen maanden organiseerden we in opdracht van CROW-Fietsberaad in 5 provincies in Nederland een regio-bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken. Op deze bijeenkomsten werden de nieuwe... - Lees meer

Tour de Force 2020: programma-manager

Tour de Force 2020: programma-manager

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Na de ‘proloog’... - Lees meer

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Sinds medio 2014 verzorgt L&P in opdracht van de provincie Zuid-Holland procesbegeleiding bij de uitbreiding van stallingscapaciteit bij stations in Zuid-Holland. Samen met ProRail en de gemeenten wil de... - Lees meer

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

In 2013 heeft gemeente Dordrecht de Nassauweg gereconstrueerd tot fietsstraat. Ligtermoet & Partners gaat het functioneren van de fietsstraat evalueren. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken om eventueel... - Lees meer

Onderzoek reizigers R-Net 400

Onderzoek reizigers R-Net 400

R-Net is in Zuid-holland de nieuwe norm voor hoogwaardig openbaar vervoer. Hoge frequentie, goede voorzieningen op haltes en een herkenbaar uiterlijk. In het najaar van 2014 is de voormalige Q-liner 365... - Lees meer

Fietsadvies voor Duitsland

Fietsadvies voor Duitsland

Begin november heeft onze adviseur Maja van der Voet twee presentaties in Duitsland gegeven. Ten eerste in Berlijn. Daar werkt men aan een Strategie Fietsparkeren. Tijdens een workshop is Maja op basis van... - Lees meer

GVVP Molenwaard

GVVP Molenwaard

De gemeente Molenwaard wil een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) opstellen, uitmondend in een concrete uitvoeringsagenda. In de voorgangers van deze fusiegemeente (Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en... - Lees meer

Bezoekersparkeren Goes

Bezoekersparkeren Goes

Tegenvallende resultaten van het parkeerbedrijf van de gemeente Goes vragen om een bijstelling van het beleid. Daarvoor wil Goes weten wíe er eigenlijk parkeren in de binnenstad, hóe ze de keuze maken om... - Lees meer

Fietsvisie Zuid-Holland

Fietsvisie Zuid-Holland

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland het huidige fietsplan wil herijken. Wij gaan daarom meewerken aan het opstellen van een nieuwe Fietsvisie 2015-2025. Daaraan... - Lees meer

GVVP gemeente Veere

GVVP gemeente Veere

De gemeente Veere heeft ons opdracht gegeven een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) te schrijven. Veere is één van de 13 Zeeuwse gemeenten en beslaat het grootste deel van Walcheren. In de... - Lees meer

Laadinfrastructuur Amstelveen en Aalsmeer

Laadinfrastructuur Amstelveen en Aalsmeer

Voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gaan wij een regeling opstellen voor oplaadpalen die voor het publiek toegankelijk zijn. Er zijn inmiddels ruim vijftig oplaadpunten, maar er liggen nog veel aanvragen... - Lees meer

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

De Regio Midden-Holland heeft ons gevraagd om de problematiek rond landbouw- en zwaar vrachtverkeer in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. De regio is vol en druk, maar kent tegelijkertijd ook heel... - Lees meer

Agenda Fiets! Eindhoven

Agenda Fiets! Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in 2013 een ambitieuze mobiliteitsvisie 'Eindhoven op Weg' vastgesteld. Vorig jaar is aan de Gemeenteraad toegezegd dat het College komt met een nadere uitwerking van... - Lees meer

Veiligheidsanalyse tramkruisingen Rotterdam

Veiligheidsanalyse tramkruisingen Rotterdam

Voor het Rotterdamse vervoerbedrijf RET hebben we vier tramkruisingen en het busstation Zuidplein onderzocht op basis van de verkeersveiligheid-audit aanpak. In het voorjaar van 2015 heeft de... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.