SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestaat om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die worden dan in beeld... - Lees meer

ROCOV Oost

ROCOV Oost

In Overijssel, Gelderland en Flevoland werken de provincies al enige tijd samen bij de de uitvoering van het openbaar vervoerbeleid en het beheer van de elf gebieds- en lijnconcessies in landsdeel Oost. De... - Lees meer

Toelating landbouwvoertuigen

Toelating landbouwvoertuigen

In opdracht van het CROW voeren wij een project uit rond de invoering van de 40 km/h-grens voor landbouwvoertuigen en het toelatingsbeleid van wegbeheerders. Er verandert nogal wat in de regelgeving voor... - Lees meer

GVVP Dronten

GVVP Dronten

De gemeente Dronten (met kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) heeft een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan nodig; het vorige GVVP is van ruim voordat er bijvoorbeeld een treinstation in de... - Lees meer

Bijeenkomsten Fietsstroken

Bijeenkomsten Fietsstroken

In de afgelopen maanden organiseerden we in opdracht van CROW-Fietsberaad in 5 provincies in Nederland een regio-bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken. Op deze bijeenkomsten werden de nieuwe... - Lees meer

Tour de Force 2020: programma-manager

Tour de Force 2020: programma-manager

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Na de ‘proloog’... - Lees meer

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Sinds medio 2014 verzorgt L&P in opdracht van de provincie Zuid-Holland procesbegeleiding bij de uitbreiding van stallingscapaciteit bij stations in Zuid-Holland. Samen met ProRail en de gemeenten wil de... - Lees meer

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

In 2013 heeft gemeente Dordrecht de Nassauweg gereconstrueerd tot fietsstraat. Ligtermoet & Partners gaat het functioneren van de fietsstraat evalueren. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken om eventueel... - Lees meer

Onderzoek reizigers R-Net 400

Onderzoek reizigers R-Net 400

R-Net is in Zuid-holland de nieuwe norm voor hoogwaardig openbaar vervoer. Hoge frequentie, goede voorzieningen op haltes en een herkenbaar uiterlijk. In het najaar van 2014 is de voormalige Q-liner 365... - Lees meer

Fietsadvies voor Duitsland

Fietsadvies voor Duitsland

Begin november heeft onze adviseur Maja van der Voet twee presentaties in Duitsland gegeven. Ten eerste in Berlijn. Daar werkt men aan een Strategie Fietsparkeren. Tijdens een workshop is Maja op basis van... - Lees meer

GVVP Molenwaard

GVVP Molenwaard

De gemeente Molenwaard wil een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) opstellen, uitmondend in een concrete uitvoeringsagenda. In de voorgangers van deze fusiegemeente (Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en... - Lees meer

Bezoekersparkeren Goes

Bezoekersparkeren Goes

Tegenvallende resultaten van het parkeerbedrijf van de gemeente Goes vragen om een bijstelling van het beleid. Daarvoor wil Goes weten wíe er eigenlijk parkeren in de binnenstad, hóe ze de keuze maken om... - Lees meer

Fietsvisie Zuid-Holland

Fietsvisie Zuid-Holland

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland het huidige fietsplan wil herijken. Wij gaan daarom meewerken aan het opstellen van een nieuwe Fietsvisie 2015-2025.... - Lees meer

GVVP gemeente Veere

GVVP gemeente Veere

De gemeente Veere heeft ons opdracht gegeven een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) te schrijven. Veere is één van de 13 Zeeuwse gemeenten en beslaat het grootste deel van Walcheren. In... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.